धार्मिक स्थळ

बुर्ली येथे मुस्लीम समाजाचे पीर सौदागार हे मदिर हिंदू मुस्लीमांचे ऐक्याचे प्रतीक आहे. या देवालयाचा उरुस (जत्रा) हा फेब्रुवारी महिन्यात माघ शु. १३ पुष्प या दिवशी भरतो.