सुविधा

द्यौक्षणिक सुविधा –

 • गावांत प्राथमिक शाळा जि. प. शाळा नं. 1 मध्ये श्री. बबन भिमराव शिरतोडे हे वरिष्ठ मुख्याध्यापक काम करत आहेत. शाळेत एकुण १७७ मुले व १९ मुली अशी एकुण १९६ मुलेमुली शिक्षण घेतात. शाळेत ९ शिक्षक शिकविण्याचे काम करतात. शाळेत मुलामुलीच्या प्रमाणात मुतारी व शौचालयाची सोय आहे. पिण्याच्या पाण्याची फिल्टरची सोय करण्यात आली आहे. शाळेत वीज टी.व्ही.ची सोय करण्यात आली आहे. तसेच जि. प. शा नं. २ मध्ये सौ. राजश्री राजाराम पवार हया मुख्याध्यापक आहेत. या शाळेत मुलीचा पट १०० आहे. ३ शिक्षीका शिकविण्याचे काम करतात. त्याचप्रमाणे भाग शाळा चौगुलेनगर व मुकूंदनगर येथेही आहेत. प्रत्येक ठिकाणी मुलाच्या पटीप्रमाणे शिक्षक आहेत. त्याचप्रमाणे पटाप्रमाणे मुतारी व शौचालयाची सोय करण्यात आली आहे.
 • गावांत श्री. दौलतगिरजी शिक्षण संस्थेचे श्री. देवेंद्रगिरीजी विद्यामंदीर बुर्ली या नावाने माध्यमिक (हायस्कुल) आहे. तेथे इ. ५ वी ते १० वी पर्यंत शिक्षणाची सोय आहे. यामध्ये मुख्याध्यापक म्हणुन सौ. मुमताज शब्बीर नदाफ या काम पाहतात. शाळेत ८ शिक्षक व ५ शिक्षीका २ क्लार्क व ५ शिपाई काम करतात विद्यालयात १८६ मुले व १५५ मुली अषी एकुण ३४१ विद्यार्थी शिक्षण घेतात. सन २००७-०८ या सालात शाळेचा निकाल ८६.७६ टक्के लागला आहे.
 • गावांत एकुण ७ आंगणवाडया आहेत. प्रत्येक अंगणवाडीत मुलाच्या पटाप्रमाणे मुतारी व बेबीप्लॅन शौचालयाची सोय करण्यात आली आहे.

आंगणवाडीची माहिती

 • सेविकेचे नाव                 आंगणवाडी नं.              स्वच्छतागृह       स्टाईल       बबी पॅन     
 • उत्सबी कासीम इनामदार –  १७८,                          आहे,             आहे,          आहे
 • कमल अंकुष शिखरे –        १७९,                          आहे,              आहे,          आहे
 • कांचन विठ्ठल पाटील –     १८०,                          आहे,              आहे,          आहे
 • शारदा रामचंद्र पाटील –      १८१,                          आहे,              आहे,          आहे
 • नमाजबी फ. नदाफ –        १८२,                          आहे,              आहे,          आहे
 • बाळुताई ग. जाधव –         १८३,                         आहे,               आहे,          आहे
 • सुवर्णा शा. सातपुते –        ३५२,                         आहे,               आहे,           आहे

आरोग्य सुविधा –

 • बुर्ली गांवात प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र आहे, हे सन १९६१ साली चालु झाले. या उपकेंद्रात हिवताप, माताबाल संगोपण, क्षयरोग निर्मुलन, कुटूंबनियोजन या सारखे कार्यक्रम राबविले जातात. गावांत ४ खाजगी दवाखाने आहेत.
  गांवात काही भागात भुमिगत गटारे नाहीत. तसेच रुग्णवाहीका, क्रीडांगण व बागबगीचा यांचा अभाव आहे.